Hội Cựu chiến binh Thụy Hưng tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024
Ngày 05/04/2024

Chiều nay ngày 04 tháng 4 năm 2024 Ban chấp hành Hội CCB họp hội nghị mở rộng đến các chi hội phó và các hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Đồng chí: Lã Văn Hiền Phó chủ tịch Hội  lên khai mạc hội nghị, Sau phần khai mạc hội nghị đồng chí: Lại Huy Thao chủ tịch Hội CCB xã thay mặt Ban chấp hành Hội trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm 2019 - 2024. Sau khi nghe báo cáo hội nghị tập trung thảo luận: Tren cows sở 5 mục tiêu lớn của phong trào Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019- 2024 báo cáo nêu rõ những ưu điểm đó là:

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm qua được Ban thường vụ, BCH Hội triển khai chặt chẽ, toàn diện, thực hiện đồng bộ có chiều sâu, đã bám sát 5 mục tiêu thi đua do TW Hội phát động gắn với phong trào thi đua yêu nước và các nội dung chỉ đạo của Hội cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phong trào thi đua đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhất là công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, quan tâm chăm lo xóa đói, giảm nghèo cho hội viên góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng Hội CCB xã thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời Hội nghị cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế như .Công tác kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng và giải quyết tư tưởng có mặt còn hạn chế,hiệu quả chưa cao.

Trong quá trình tổ chức phong trào thi đua, một số chi Hội chưa bám sát các nội dung hướng dẫn, quá trình thực hiện các mục tiêu còn dàn trải, có nội dung hoạt động còn mang tính hình thức.

Cán bộ chi hội còn chịu nhiều tác động của hoàn cảnh gia đình, chế độ đãi ngộ không có nên khi tham gia phong trào chưa làm hết mình.

Hội nghị nhất trí cao với đánh giá ưu điểm và hạn chế nêu trên, đồng thời fnhaats trí cao với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là.

 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên cơ sở thực hiện 5 mục tiêu của phong trào và Nghị quyết đại hội trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VII, nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2027-2032 và đại biểu quốc hội khóa XVI. Thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; An toàn giao thông, Người việt nam ưu tiên dùng hàng việt Nam...

Chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng CCB. Tham mưu nhạy bén công tác tư tưởng, kịp thời định hướng nhất là các vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh các điểm nóng. Đẩy mạnh chống “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tạo sự đồng thuận giữ gìn trận địa tư tưởng trong toàn Hội.

Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW4 Khóa XII thành việc làm thường xuyên gắn với phong trào “CCB gương mẫu” và các cuộc vận động hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội TSVM.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể cùng cấp tổ chức cho cán bộ hội viên nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên đưa chủ trương chính sách pháp luật vào cuộc sống.

Tiếp tục thực hiện quyết định 217-QĐ/TW của BCT về quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện quyết định 18-QĐ/TW của BCT về tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch của các cấp ủy Đảng phê duyệt.

Tăng cường thông tin thời sự, tuyên truyền miệng hàng tháng về tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Đặc biệt tình hình Biển đảo, các quan điểm xử lý của Đảng và nhà nước ta, chính sách đối ngoại, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chủ trương chính sách của Đảng, kinh tế, xã hội nhằm xây dựng, củng cố niềm tin định hướng tư tưởng đấu tranh với các quan điểm sai trái bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung mọi nỗ lực xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Hội cấp trên và lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy xã tổ chức thành công tốt đẹp đại hội Hội CCB xã nhiệm kỳ 2027-2032.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua và tìm các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế. Hội nghị tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn mới sẽ gặt hái được những thành công tốt đẹp hơn.

 

Tin : Nguyễn Văn Nghĩa

Công chức văn hóa xã


Tổng lượt xem bài viết là: 43
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác