1. Hội đồng nhân dân
  • Phạm Duy Chư

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0976847136

  • Phạm Thị Huệ

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0372941286

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Hiện

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0869943109

   • Trần Quốc Thuấn

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0946244199

   1. Tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Duy xích

     Chức vụ: Công chức tư pháp – Hộ tịch

     SĐT: 0396252141

    • Vũ Đình Tuyến

     Chức vụ: Tư pháp

     SĐT: 0354322048

    1. Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Văn Nghĩa

      Chức vụ: Công chức Văn hóa XH

      SĐT: 0386732296

     • Nguyễn Bá Hiện

      Chức vụ: Y tế lao động TBXH - GĐ & TE

      SĐT: 0911993362

     1. Trạm y tế xã
      • Vũ Hữu thuấn

       Chức vụ: Phó trưởng trạm y tế xã

     2. Công an xã
      • Ngô Hoàng Anh

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0982258226

      • Nguyễn Anh Tuấn

       Chức vụ: Phó trưởng công an xã

       SĐT: 0962906989

     3. Địa chính - xây dựng
      • Đỗ Hùng Quân

       Chức vụ: Địa chính - XD

       SĐT: 0912421668

     4. Văn phòng – thống kê
      • Trần Thị Hằng

       Chức vụ: Công chức Văn phòng – thống kê

       SĐT: 0398194815

   2. BCH quân sự xã
    • Nguyễn Văn Bẩy

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

     SĐT: 0975792946

   3. Tài chính - kế toán
    • Đỗ Thị Huyền

     Chức vụ: Công chức tài chính – kế toán

     SĐT: 0912567287

   4. Thôn Cao Dương Thượng
    • Trần Văn Đoàn

     Chức vụ: Trưởng thôn Cao Dương Thượng

     SĐT: 0355393279

   5. Thôn Cao Dương Hạ
    • Đào Viết Hải

     Chức vụ: Trưởng thôn – Cao Dương Hạ

     SĐT: 0386376572

    1. Thôn Thu Cúc
     • Vũ Xuân Xứng

      Chức vụ: Trưởng thôn – Thu Cúc

      SĐT: 0974870556

    2. Thôn Tam Lộng
     • Vũ Thị Mỡn

      Chức vụ: Trưởng thôn – Tam Lộng

      SĐT: 0363268985

    3. Thôn Xá Thị
     • Chưa cập nhật dữ liệu